illustrasjonsfoto_til_web (9) kopi.jpg

Norsk jazzarkiv har utgitt følgende bøker i serien Publikasjoner fra Norsk jazzarkiv:

Nr. 1
Stendahl: Jazz hot & swing, Jazz i Norge 1920-1940, Oslo 1987
ISBN 82-90727-00-3.
Norsk med engelsk sammendrag, 212 sider, heftet. Utsolgt

Nr. 2
Kristiansen/Stendahl: Intervju med eldre norske jazzmusikere, Prosjektrapport, Oslo 1987
ISBN 82-90727-01-1
Norsk, 199 sider, heftet. Ikke offentlig tilgjengelig

Nr. 3
Den tredje nordiske konferansen om jazzforskning, Rapport, Oslo 1987
ISBN 82-90727-03-8
Artikler på de nordisk språk og engelsk. 90 sider, heftet. Pris kr 70,-

Nr. 4
Stendahl/Bergh: Sigarett Stomp, Jazz i Norge 1940-1950, Oslo 1991
ISBN 82-90727-04-6
Norsk med engelsk sammendrag, 348 sider, heftet. Pris kr 150,-

Nr. 5
Bergh/Evensmo: Jazz Tenor Saxophone in Norway 1917-1959, Oslo 1996
ISBN 82-90727-05-4
Engelsk, 90 sider, heftet. Pris kr 70,-

Nr. 6
Stendahl/Bergh: Cool, Kløver & Dixie, Jazz i Norge 1950-1960, Oslo 1997
ISBN 82-90727-06-2
Norsk med engelsk sammendrag, 462 sider, heftet. Pris kr 250,-

Nr. 7
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 1, 1917 - 1934, Oslo 1996
ISBN 82-90727-07-0, ISSN 0808-1719
Engelsk, 141 sider, heftet. NOK 200,-

Nr. 8
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 2, 1935 - 1939, Oslo 1997
ISBN 82-90727-08-9, ISSN 0808-1719
Engelsk, 171 sider, heftet. Pris kr 200,-

Nr. 9
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 3, 1940 - 1944, Oslo 1997
ISBN 82-90727-09-7, ISSN 0808-1719
Engelsk, 220 sider, heftet. kr 200,-

Nr. 10
Bergh: Norwegian Jazz Discography 1905 - 1998, Oslo 1999
ISBN 82-90727-10-0, ISSN 0808-1719
Engelsk, 407 sider, innbundet. kr 250,-. Porto i tillegg kun til utlandet.

Nr. 11
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 4, 1945 - 1949, Oslo 1999
ISBN 82-90727-11-9, ISSN 0808-1719
Engelsk, 438 sider, heftet.kr 200,-

Nr. 12
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 5, 1950 - 1954, Oslo 2002
ISBN 82-90727-12-7, ISSN 0808-1719
Engelsk, 403 sider, heftet.kr 200,-

Nr. 13
Nordisk jazzforskning. Rapport fra den sjette konferansen i Oslo, 9. - 10. august 2002
Oslo 2003 ISBN 82-90727-13-5, ISSN 0808-1719
Nordisk, 100 sider, heftet. kr 100,-

Nr. 14
Bjørn Stendahl: Freebag? – Jazz i Norge 1960-1970
Oslo 2010 ISBN 978-82-90727-14-2 - ISSN 0808-1719
Norsk, 613 sider, heftet, kr 450,-

Nr. 15
Evensmo: History of Jazz Tenor Saxophone, Black Artists, Volume 6, 1955 - 1959,
Oslo 2008 ISBN 978-82-90727-15-9, ISSN 0808-1719
Engelsk, 530 sider, heftet. kr 250,-