illustrasjonsfoto_til_web (9) kopi.jpg

På hvilken måte tilhører Belonging-kvartetten norsk jazzhistorie?

belonging.jpg Dette er tittelen på en artikkel skrevet av postdoktorgradstipendiat Odd Skårberg i siste nummer av Studia Musicologica Norvegica som kommer ut i disse dager. Artikkelen har som undertittel "Noen perspektiver på historisering av nyere jazz i Norge".

Vi har sakset fra artikkelens engelske summary.

Les mer …

Studentbyens jazzklubb - et jubileum

I år er det 40 år siden Studentbyens jazzklubb på Sogn startet opp, og det er god grunn til et lite tilbakeblikk på denne sentrale institusjonens viktige rolle i 10-års perioden etter "jazzkrakket" midt på 60-tallet. Studentavisa Universitas har da også i sitt siste nummer en artikkel om klubben. Et utdrag av artikkelen finnes her.

Les mer …

Seminaret "Musikk og kjønn"

kjoenn_og_musikk_nja_tf_f_151_02_kopi.jpgSeminaret ”Musikk og kjønn” ble avholdt i Nasjonalbibliotekets auditorium, mandag 8. og tirsdag 9. oktober. Seminaret var et samarbeid mellom MIC, NTNU, Norsk jazzarkiv og Norsk kulturråd.

Foto: Tore Fredenlund

Les mer …

Eivind Solberg er død

Den 19. mars mottok vi den triste meldingen om at Eivind Solberg er død, 74 år gammel.

Eivind Holth Solberg var født 22. mai 1933 og bodde hele sitt liv i Oslo. Han var trompeter i ett av våre første dixielandband, New Orleans Hot Dogs 1950-51, som var forløperen til The Big Chief Jazzband. The Big Chief Jazzband ansees som verdens eldste jazzband i kontinuerlig drift, og Eivind Solberg var bandets trompeter og naturlige lederskikkelse i alle år siden det startet i 1952.

Les mer …