illustrasjonsfoto_til_web (9) kopi.jpg

AVVIKLING AV STIFTELSEN NORSK JAZZARKIV. VIRKSOMHETEN VIDEREFØRES I NASJONALBIBLIOTEKET

Styret i Norsk jazzarkiv har vedtatt å avvikle stiftelsen med virkning fra 1. januar 2014. Arkivets samlinger og verdier overdras Nasjonalbiblioteket, som vil drive dokumentasjonstjenester for norsk jazzhistorie videre.

Jazzarkivet og nåværende ansatte vil tilhøre Avdeling for forskning og formidling og inngå som en del av denne avdelingens nyetablerte musikkseksjon.

Det er et uttalt mål fra Kulturdepartementet, som har besluttet at denne endringen skal gjennomføres, å styrke arkivets virksomhet.

For Jazzarkivet vil endringen bety tilgang til og deltakelse i et høyt kvalifisert musikkfaglig miljø og høy bevarings- og formidlingskompetanse, og vi tror at dette kan bli en bra løsning som vil sikre og utvikle arkivets kjerneaktiviteter i framtiden.

Publikum som henvender seg til og bruker Jazzarkivet vil kunne gjøre det på samme måte som i dag. Det gjelder både den fysiske tilgangen i Nasjonalbiblioteket og den nettbaserte tilgangen gjennom Jazzarkivets nettsted, e-post og telefon.


METROPOL JAZZ CLUB – et 50-årsminne.

NJA_F8447_artikkelgalleri

Fra 1961 til 1965 kunne Oslo skryte av å ha en helukentlig jazzklubb, der så vel lokale som internasjonale jazzmusikere opptrådte. Lokalene lå i Akersgaten rett nedenfor Stortinget, og finnes den dag i dag, men nå ombygd til kontorlokaler.

I løpet av 1963 var fotograf Per Rønnevig en hyppig gjest på klubben – og her et knippe av hans bilder fra dette miljøet. Se utstillingen i vårt Galleri.

Norges første jazz-LP. Bilder fra studio

MetropolLP

Det er i år 50 år siden Norges første jazz-LP ble innspilt. Platen hadde tittelen «Metropol Jazz» - med referanse til hovedstadens viktigste jazzklubb på denne tiden -, og ble spilt inn i Oslo tre novemberdager i 1963. Platen skulle vise et tverrsnitt av jazzlivet i Oslo, og presenterte en rekke orkestre og solister, der hver gruppe var representert med ett spor.

Fotografen Per Rønnevig var tilstede under innspillingen, og her er et utvalg av hans bilder fra studio. Se utstillingen i vårt Galleri.


Se også diskografisk informasjon i jazzbasen.no. LP-en er ikke gjenutgitt i sin helhet, men de fleste låtene er tilgjengelig på forskjellige CD-utgivelser. Seks av dem finnes på CD-en Turning pages, Jazz in Norway, vol. 4: 1960 – 1970 HJCD 9004 som ligger ute på diverse strømmingstjenester.

Loren Schoenberg: Harmony in Harlem. 25. april

savorybannerfixLoren Schoenberg, Direktør i National Jazz Museum in Harlem, New York City, gjester Nasjonalbiblioteket for å presentere museet, seg selv og den berømte Bill Savory-samlingen med foredrag og lydklipp, torsdag 25. april kl.17.

Loren Schoenberg er en meget aktiv, fargerik og mangfoldig jazz-personlighet; tenorsaksofonist, flere ganger prisvinner for sine 'liner notes' for Mosaic records, og i sin tid manager for Benny Goodmans orkester. Han skulle ha kommet til Oslo under jazzfestivalen 2011 for å presentere den unike oppdagelsen av radioopptak fra slutten av trettitallet, men måtte på kort varsel melde sykdomsforfall. Det er en stor glede endelig å få ham hit, i et samarbeid mellom USAs ambassade i Norge, US State Department, Norsk Jazzarkiv, Nasjonalbiblioteket og utrettelig pådriver Jan Evensmo fra Oslo Jazz Circle.

Les mer

Nedskjæringer i Sverige

I de siste dagene har urovekkende meldinger nådd oss om at Jazzavdelningen ved Svenskt visarkiv er utsatt for kraftige nedskjæringer.

Lederen for avdelingen, Roger Bergner, forteller at han er sagt opp fra sin 100 % stilling og tilbudt 50 % stilling! Sammen med andre innskrenkninger sitter Jazzavdelningen etter dette igjen med to halve stillinger som skal sikre, ordne og formidle det omfattende historiske materialet og dokumentere dagens aktiviteter i svensk jazz for framtida.

Reaksjonene blant arkivets venner og støttespillere er sterke og flere protestaksjoner er i gang eller planlagt. Det finnes bl.a en Facebookgruppe som heter «Rädda jazzarkivet», et opprop er sendt mediene og OrkesterJournalen omtaler saken på sin webside, blant annet med reaksjoner fra nordiske kolleger.

Funny Boys og Gunnar Sønstevold

I år ville komponisten Gunnar Sønstevold ha fylt 100 år. Jubileet feires på Nasjonalbiblioteket med to arrangementer, en liten utstilling og filmvisning.

NJA_F1652_copySom kjent var Gunnar Sønstevold medlem av det legendariske jazzbandet Funny Boys, og på torsdag 22. november kl 19 holder jazzhistoriker Bjørn Stendahl et foredrag om Funny Boys og Sønstevolds karriere som jazzmusiker. Det blir også illustrerende musikkinnslag ved Georg Michael Reiss, Dave Skinner, Børre Frydenlund og Bjørn Olufsen.
Se mer om alle arrangementene her. - og det hele skjer på Nasjonalbiblioteket.

Bildet viser Funny Boys på Sisseners Bar ca. 1938. Fra venstre: Svein Øvergaard, Finn Westbye, Kalle Engstrøm og Gunnar Sønstevold. Foto: ukjent/Norsk jazzarkiv