illustrasjonsfoto_til_web (1) kopi.jpg

AVVIKLING AV STIFTELSEN NORSK JAZZARKIV. VIRKSOMHETEN VIDEREFØRES I NASJONALBIBLIOTEKET

Styret i Norsk jazzarkiv har vedtatt å avvikle stiftelsen med virkning fra 1. januar 2014. Arkivets samlinger og verdier overdras Nasjonalbiblioteket, som vil drive dokumentasjonstjenester for norsk jazzhistorie videre.

Jazzarkivet og nåværende ansatte vil tilhøre Avdeling for forskning og formidling og inngå som en del av denne avdelingens nyetablerte musikkseksjon.

Det er et uttalt mål fra Kulturdepartementet, som har besluttet at denne endringen skal gjennomføres, å styrke arkivets virksomhet.

For Jazzarkivet vil endringen bety tilgang til og deltakelse i et høyt kvalifisert musikkfaglig miljø og høy bevarings- og formidlingskompetanse, og vi tror at dette kan bli en bra løsning som vil sikre og utvikle arkivets kjerneaktiviteter i framtiden.

Publikum som henvender seg til og bruker Jazzarkivet vil kunne gjøre det på samme måte som i dag. Det gjelder både den fysiske tilgangen i Nasjonalbiblioteket og den nettbaserte tilgangen gjennom Jazzarkivets nettsted, e-post og telefon.