illustrasjonsfoto_til_web (9) kopi.jpg
Norsk jazzhistorie som forskningsfelt har i beskjeden grad vært gjenstand for interesse i de akademiske miljøer. Da NJA ble opprettet i 1981 var store deler av norsk jazzhistorie ubeskrevet og dermed ukjent. En viktig oppgave for arkivet var derfor å initiere forskning på dette området. Det ble utenfor det akademiske miljøet at selve grunnforskningen og dokumentasjonen av norsk jazzhistorie skulle komme til å foregå. Tre forskningsprosjekter på norsk jazzhistorie fra den spede begynnelse og fram til 1960 ble utført av Johs Bergh og Bjørn Stendahl i regi av Norsk jazzarkiv. Etter Johs Berghs død i 2001 har Bjørn Stendahl sluttført et fjerde prosjekt om jazz i Norge på 60-tallet. Disse prosjektene foreligger i bokform.
Nå gleder Jazzarkivet seg over at det stadig blir flere studenter som velger oppgaver med emner fra norsk jazzhistorie. Den første doktorgraden kom ved Universitetet i Trondheim i 1995 med Tor Dybos avhandling "Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess". I 2003 tok James W. Dickenson doktorgraden (Ph.D.) ved University of Salford, England på avhandlingen "The impact of Norwegian folk music on Norwegian jazz, 1945-1995".

I det siste har blant andre Odd Skårberg, Erlend Hegdal og Jan Ditlev Hansen benyttet arkivets ressurser i studier av emner fra norsk jazzhistorie.

Det har også vært viktig å styrke det faglige miljøet rundt arkivvirksomhet og forskning. Vi har derfor to ganger arrangert nordiske konferanser på dette området, den siste i 2002.

ARTIKLER:
Tor Dybo : "Cross-cultural forms of improvisation in Norwegian jazz life"
(Publisert med tillatelse fra Institute for Jazz Research, Graz)