14.jpg

LYDSAMLING

Dette er en stor og viktig samling som består av publiserte innspillinger på 78-plater, LP-er og CD-er. Samlingen inneholder det meste av det som er utgitt av jazz med norske utøvere, noen av platene er svært sjeldne. I tillegg har arkivet en stor samling private opptak fra klubber, festivaler og annet på spolebånd, kassetter, DAT og CD-R.

KLIPPARKIV

Dette er arkivets samling av avis- og tidsskriftsartikler, samlet både i forbindelse med forskningsarbeid, donasjoner og egen innsamling. Klippene er ordnet kronologisk og delvis i musiker- og emnemapper.

FOTOSAMLING

Samlingen av bilder i NJA omfatter musikerbilder fra den spede begynnelse og opp til i dag. Fotograf Tore Fredenlunds fotosamling utgjør en viktig del av arkivets bildemateriale.

Et større digitaliseringsprosjekt som sikrer at alle bilder skal foreligge i et digitalisert sikringsformat, startet opp høsten 2007.

BOKSAMLING

Arkivets boksamling er konsentrert om bøker som omhandler norske og nordiske forhold, mens internasjonal jazzlitteratur er lite representert.

TIDSSKRIFTSAMLING

Samlingen av jazz- og musikktidsskrifter er en viktig kilde til norsk jazzhistorie, og arkivet har dekket både norske og nordiske jazztidsskrifter fra ”Musikknytt” til ”Jazznytt” og andre tidsskrifter med mer sporadiske jazzinnslag.

VIDEO- OG FILMSAMLING

Arkivet har mottatt private kopier av en rekke TV-opptak fra studio og konserter med norske musikere. I tillegg finnes noen kortfilmer og amatørfilmopptak.

NOEN STORE ENKELTSAMLINGER

Materialet som havner i arkivets samlinger kommer fra mange forskjellige kilder, ofte fra jazzklubber, festivaler og andre organisasjoner. Det meste kommer likevel i form av enkeltdonasjoner fra musikere, samlere og andre som ønsker å sikre og å gjøre materialet tilgjengelig hos oss. En sjelden gang mottar vi større samlinger fra privatpersoner og institusjoner. Av disse nevner vi:

 • Oslo Rhythm Clubs arkiv
 • Johs Berghs samling
 • Tore Fredenlunds fotosamling
 • Randi Hultins samling
 • Eivind Solbergs arkiv
 • Arne Bryns lydsamling
 • Hot House lydopptak
 • Studentbyen Sogns lydopptak
 • Jazznytts fotoarkiv - eldre del
 • Materiale fra Nils Jacob Jacobsen
 • Stavanger jazzklubbs arkiv