illustrasjonsfoto_til_web (11) kopi.jpg

Nye "koster" i NJA

Norsk Jazzarkiv har fått nytt styre for perioden 2010 - 2012. Martin Revheim fra MIC tiltrådte allerede i høst og er valgt til ny nestleder. Erling Aksdal fra Institutt for musikk ved NTNU rykker opp fra varamedlem til styremedlem og bytter altså plass med Bjørn Alterhaug. Tellef Kvifte fra Institutt for musikkvitenskap, UiO kommer tilbake etter noen års opphold og erstatter Odd Skårberg som styremedlem. På varaplass er Lars Mørch Finborud (bl. Plastic strip pres) ny. Steinar Kristiansen er gjenvalgt som styrets leder. I faglig utvalg er Lars Mørch Finborud, Odd Skårberg og Anne Danielsen nye. Se hele styret og faglig utvalg her.