PIONERTIDEN – 1930-TALLET

Selv om den musikken som ble spilt av orkestrene på 30-tallet fremdeles hadde som hovedfunksjon å være ren underholdnings- og dansemusikk, var jazzinnflytelsen mye klarere enn den hadde vært i tiåret før. Dette hadde sin naturlige sammenheng med at swingjazzens gradvise inntog medførte at jazz og populærmusikk ble mye nærmere beslektet enn kanskje på noe annet tidspunkt i jazzens historie. Flere av våre mest kjente swingjazzutøvere, som gitaristen Robert Normann og trompeteren Rowland Greenberg, dukker opp i orkesterbesetningene mot slutten av denne perioden.

© Bildene kan ikke brukes uten tillatelse fra fotograf/Norsk jazzarkiv.

Thode Fagelund Fiolinisten Thode Fagelund overtok som kapellmester i på hotell Bristol i Oslo i 1930. Selv om han sannsynligvis ikke selv kan karakteriseres som jazzutøver, deltok han i flere jazzinfluerte sammenhenger i løpet av 30-tallet. Foto: Wickman